Tuổi Kỷ Tỵ xuất hành ngày nào, giờ nào, hướng xuất hành năm 2019?

Bạn đang có nhu cầu xem tuổi Kỷ Tỵ xuất hành ngày nào năm 2019, giờ xuất hành 2019 tuổi Kỷ Tỵ, xem hướng xuất hành tuổi Kỷ Tỵ năm 2019. Theo đó, với mong gặp được nhiều thành công và may mắn trong công việc? Vậy hãy theo dõi bài viết xem ngày xuất hành tuổi Kỷ Tỵ dưới đây, kyty1989.com sẽ đem tới cho bạn những thông tin hữu ích về ngày xuất hành tuổi Kỷ Tỵ năm 2019, giờ chèn và tuổi Kỷ Tỵ xuất hành hướng nào năm 2019 để gặp được thần tài, hỷ tài trong năm nay.

Xem thêm

Xem ngày xuất hành cho nam nữ tuổi Kỷ Tỵ mang may mắn tài lộc

I. Xem tuổi Kỷ Tỵ xuất hành ngày nào, xem hướng xuất hành tuổi Kỷ Tỵ năm 2019 như thế nào?

Ngày xuất hành tuổi Kỷ Tỵ 1989 là những ngày có nhiều cát tinh chiếu. Nhưng không phải ngày nào cũng là ngày tốt. Do đó, bạn cần theo dõi Ngọc Hạp Thông Thư để biết được các sao tốt và sao xấu.

Khi chọn ngày xuất hành tuổi Kỷ Tỵ năm 2019, bạn nên chọn những ngày tốt như Đại An, Tốc Hỷ, Tiểu Cát,… Và nên tránh những ngày xấu như Lưu Liên, Xích Khẩu, Không Vong, Sát Chủ,…

II. Xem ngày xuất hành tuổi Kỷ Tỵ năm 2019?

Trong một tháng có rất nhiều ngày tốt mà bạn có thể xem xét để chọn ngày xuất hành của tuổi Kỷ Tỵ và lên kế hoạch. Dưới đây là một số gợi ý những ngày xuất hành tuổi 1989 trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019 mà bạn có thể tham khảo:

1.Các ngày xuất hành tuổi Kỷ Tỵ 1989 trong tháng 01/2019:

+ Xem ngày xuất hành tuổi Kỷ Tỵ nên chọn thứ Sáu: Ngày 04/01/2019 (Dương lịch) – 29/11/2018 (Âm lịch). Giờ tốt xuất hành: Dần, Mão, Thân, Tuất và Hợi.

+ Chọn ngày xuất hành năm 2019 tuổi Kỷ Tỵ nên xem vào Thứ Tư: Ngày 09/01/2019 (Dương lịch) – 04/12/2018 (Âm lịch). Giờ tốt xuất hành: Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu.

+ Ngày xuất hành tuổi 1989 là thứ Năm: Ngày 10/01/2019 (Dương lịch) – 5/12/2018 (Âm lịch). Giờ xuất hành tốt: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi.

+ Xem ngày tốt xuất hành năm 2019 tuổi Kỷ Tỵ vào thứ Sáu: Ngày 12/01/2019 (Dương lịch) – 07/12/2018 (Âm lịch). Giờ tốt xuất hành: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu.

+ Coi tuổi Kỷ Tỵ xuất hành năm 2019 nên chọn thứ Sáu: Ngày 18/01/2019 (Dương lịch) – 13/12/2018 (Âm lịch). Giờ tốt xuất hành: Tý, Dần, Mão, Mùi, Dậu.

+  Ngày tốt xuất hành tuổi Kỷ Tỵ vào Thứ Bảy: Ngày 19/01/2019 (Dương lịch) – 14/12/2018 (Âm lịch). Giờ tốt xuất hành: Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi.

+ Xem ngày giờ xuất hành tuổi Kỷ Tỵ năm 2019 nên lựa vào thứ Ba: Ngày 22/01/2019 (Dương lịch) – 17/12/2018 (Âm lịch). Giờ xuất hành: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi.

+ Luận ngày xuất hành của tuổi Kỷ Tỵ nên chọn thứ Tư: Ngày 23/01/2019 (Dương lịch) – 18/12/2018 (Âm lịch). Giờ tốt xuất hành: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất.

+ Coi ngày xuất hành tuổi Kỷ Tỵ 1989 nên chọn thứ Tư: Ngày 30/01/2019 (Dương lịch) – 25/12/2018 (Âm lịch). Giờ tốt xuất hành: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu.

+ Thứ Năm là ngày xuất hành tuổi Kỷ Tỵ năm 2019: Ngày 31/01/2019 (Dương lịch) – 26/12/2018 (Âm lịch). Giờ tốt xuất hành: Dần, Thìn, Tỵ, Thân, Dậu, Hợi.

2. Tuổi Kỷ Tỵ xuất hành ngày nào tốt trong tháng 02/2019:

  • Thứ Bảy: Ngày 02/02/2019 (Dương lịch) – 28/12/2018 (Âm lịch). Giờ tốt trong ngày: Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu.
  • Chủ Nhật: Ngày 03/02/2019 (Dương lịch) – 29/12/2018 (Âm lịch). Giờ tốt trong ngày: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi.
  • Thứ Hai: Ngày 04/02/2019 (Dương lịch) – 30/12/2018 (Âm lịch). Giờ tốt trong ngày: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất.
  • Thứ Sáu: Ngày 08/02/2019 (Dương lịch) – 04/12/2018 (Âm lịch). Giờ tốt trong ngày: Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu.
  • Thứ Hai: Ngày 11/02/2019 (Dương lịch) – 07/12/2018 (Âm lịch). Giờ tốt trong ngày: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu.
  • Thứ Tư: Ngày 13/02/2019 (Dương lịch) – 09/12/2018 (Âm lịch). Giờ tốt trong ngày: Sửu, Thìn, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi.
  • Thứ Tư: Ngày 20/02/2019 (Dương lịch) – 16/01/2019 (Âm lịch). Giờ tốt trong ngày: Tý, Sửu, Mão, Ngọ, Thân, Dậu.
  • Thứ Bảy: Ngày 23/02/2019 (Dương lịch) – 19/01/2019 (Âm lịch). Giờ tốt trong ngày: Tý, Dần, Mão, Ngọ, Mùi, Dậu.
  • Thứ Tư: Ngày 27/02/2019 (Dương lịch) – 23/01/2019 (Âm lịch). Giờ tốt trong ngày: Dần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi.
  • Thứ Năm: Ngày 28/02/2019 (Dương lịch) – 24/01/2019 (Âm lịch). Giờ tốt trong ngày: Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Mùi, Tuất.

III. Hướng xuất hành năm 2019 tuổi Kỷ Tỵ là hướng nào?

Sau khi chọn được ngày  chèn, bạn có thể chọn hướng xuất hành cho tuổi Kỷ Tỵ cho cả năm may mắn và thành công. Sau đây là hướng xuất hành đầu năm tuổi Kỷ Tỵ trong 3 ngày đầu năm 2019:

+ Xem hướng xuất hành tuổi 1989 năm 2019 vào ngày mùng 1 Tết: (Thứ 6 ngày 05/02/2019 Dương lịch): xuất hành hướng Nam

+ Nên chọn hướng xuất hành của tuổi Kỷ Tỵ năm 2019 vào ngày mùng 2 Tết: (Thứ 7 ngày 06/02/2019 Dương lịch): xuất hành hướng Tây Nam.

+ Ngày mùng 3 Tết nên chọn hướng xuất hành 2019 tuổi Kỷ Tỵ: (Chủ Nhật ngày 07/02/2019): nên xuất hành hướng Tây Nam.

Để xem tuổi Kỷ Tỵ xuất hành ngày nào thì tốt vào các tháng tiếp theo của năm 2019, mời bạn tiếp tục theo dõi tại đây. Ngoài ra, bài luận ngày xuất hành năm 2019 tuổi Kỷ Tỵ còn giải đáp những câu hỏi sau:

+ giờ xuất hành 2019 tuổi Kỷ Tỵ

+ tuổi Kỷ Tỵ xuất hành năm 2019

+ hướng xuất hành tuổi Kỷ Tỵ năm kỷ hợi

+ hướng xuất hành Kỷ Tỵ năm 2019

+ hướng xuất hành tuổi Kỷ Tỵ 1989

 

Leave a Reply