Luận giải tuổi Kỷ Tỵ 1989 hợp làm ăn với tuổi Tân Mùi 1991 không?

Bạn có thể tuổi hợp làm ăn với tuổi kỷ tỵ là tuổi gì ? Hay tuổi Kỷ tỵ có hợp làm ăn với tuổi Tân mùi không? Để biết được tuổi Kỷ tỵ 1989 hợp làm ăn với tuổi Tân Mùi 1991 không thì cần phải căn cứ trên 5 yếu tố trong tử vi lý số. Cùng xem những luận giải chi tiết của chuyên gia tử vi dưới đây nhé.

Xem thêm

  • Ngũ hành bản mệnh

Tuổi Kỷ Tỵ có ngũ hành bản mệnh là Mộc chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Tân Mùi có ngũ hành bản mệnh: Thổ . Mộc Tương Khắc Thổ ==> Tương Khắc = 0 điểm

  • Theo thiên can

Tuổi Kỷ Tỵ có thiên can là Kỷ chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Tân Mùi có thiên can Tân.

Theo bình địa thiên can có Kỷ Bình Hòa Tân ==>> Bình Hòa = 0.5 điểm

Theo ngũ hành của thiên can: Kỷ thuộc Thổ, Tân thuộc Kim mà Thổ Tương Sinh Kim ==>> Tương Sinh = 1 điểm

  • Theo địa chi

Tuổi Kỷ Tỵ có địa chi là Tỵ chọn tuổi kết hợp làm ăn là tuổi Tân Mùi có địa chi Mùi.

Theo hợp khắc địa chi có Tỵ và Mùi Lục Hợp ==>> 1 điểm

Theo ngũ hành của thiên can: Tỵ thuộc Hỏa, Mùi thuộc Thổ mà Hỏa Tương Sinh Thổ ==>> Tương Sinh = 1 điểm

Chủ đề dành riêng cho tuổi kỷ tỵ 1989:

==> Để luận công danh – Tài Lộc – Vận Hạn – Sức Khỏe – Gia đạo năm 2019!

  • Theo thiên mệnh cung phi

Tuổi Kỷ Tỵ có cung phi thuộc Thổ chọn kết hợp làm ăn với tuổi Tân Mùi có cung phi thuộc Kim. Ứng theo Cung Phi Bát Trạch thì Thổ và Kim là Tương Sinh => = 2 điểm

  • Theo Ngũ Hành Cung Phi

Tuổi Kỷ Tỵ có ngũ hành cung phi thuộc Khôn chọn kết hợp làm ăn với tuổi Kỷ Tỵ có ngũ hành cung phi thuộc Càn. Chiếu theo ngũ Hành sinh khắc thì Khôn Diên Niên Lục Hợp => = 2 điểm

Kết luận: Tổng điểm = 7.5 Bạn có thể kết hợp làm ăn, kinh doanh với tuổi Tân Mùi.

Vậy chúng ta đã biết tuổi Kỷ Tỵ 1989 hợp làm ăn với tuổi Tân Mùi 1991, cho nên những người sinh năm 1989 khi làm ăn nên chọn những người sinh 1991 để đường công danh sự nghiệp được hanh thông, mọi sự như ý nhé.

>>>> XEM THÊM: Sinh năm 1989 mua xe màu gì phù hợp nhất với phong thủy vận mệnh

 

 

Leave a Reply