Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào hợp tuổi bố mẹ

Bạn muốn biết “Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào?”  Liệu Chồng sinh năm 1989 vợ sinh năm 1994 sinh con năm 2018 có hợp không? Để trả lời cho những câu hỏi trên mời bạn xem bài viết dưới đây. Bài viết sẽ hướng dẫn cách chọn năm sinh con cho chồng kỷ tỵ vợ giáp tuất chính xác nhất từ chuyên gia tử vi hàng đầu.

Thông tin tuổi bố Kỷ Tỵ mẹ Giáp Tuất

Năm sinh của bố: 1989 Năm sinh của mẹ: 1994
Năm âm lịch: Kỷ Tỵ Năm âm lịch: giáp tuất
Ngũ hành: Mộc – Đại Lâm Mộc Ngũ hành: Sơn đầu Hoả – Lửa trên đỉnh núi

Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm 2018

Yếu tố

Bình giải

Kết Luận

Ngũ hành Ngũ hành của cha là Mộc Bình Hòa với Mộc của con, Tạm được

Ngũ hành của mẹ là Hoả Tương Sinh với Mộc của con, Rất tốt

6 /20 (tối đa 8/20)
Thiên Can Thiên can của cha là Kỷ, mẹ là Giáp, con là Mậu

Như vậy:

Thiên can của cha là Kỷ Bình Hòa với Mậu của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Giáp Tương Phá với Mậu của con, Không tốt

2/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Tỵ, mẹ là Tuất, con là Tuất

Như vậy:

Địa chi của cha là Tỵ Bình Hòa với Tuất của con, Tạm được

Địa chi của mẹ là Tuất Tam Hợp với Tuất của con, Tốt

5/20 (tối đa 6/20)

Kết luận chung: Tổng điểm 13/20 tức chồng 1989 Kỷ Tỵ  vợ 1994 giáp tuất sinh con năm 2018 là khá tốt. Nếu Chồng sinh năm 1989 vợ sinh năm 1994 có ý định sinh con năm 2018 nên tiến hành.

Chủ đề dành riêng cho tuổi kỷ tỵ 1989:

==> Để luận công danh – Tài Lộc – Vận Hạn – Sức Khỏe – Gia đạo năm 2019!

Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm 2019

Yếu tố

Bình giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Mộc, mẹ là Hoả, con là Mộc

Như vậy:

Ngũ hành của cha là Mộc Bình Hòa với Mộc của con, Tạm được

Ngũ hành của mẹ là Hoả Tương Sinh với Mộc của con, Rất tốt

5/20 (tối đa 6/20)
Thiên can Thiên can của cha là Kỷ, mẹ là Giáp, con là Kỷ

Như vậy:

Thiên can của cha là Kỷ Bình Hòa với Kỷ của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Giáp Tương Sinh với Kỷ của con, Tốt

5/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Tỵ, mẹ là Tuất, con là Hợi

Như vậy:

Địa chi của cha là Tỵ Lục Xung với Hợi của con, Trung bình

Địa chi của mẹ là Tuất Bình Hòa với Hợi của con, Tạm được

3/20 (tối đa 6/20)

Kết luận chung: Tổng điểm 14/20 tức chồng 1989 Kỷ Tỵ  vợ 1994 giáp tuất sinh con năm 2019 là khá tốt. Nếu Chồng sinh năm 1989 vợ sinh năm 1994 có ý định sinh con năm 2019 nên tiến hành.

Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm 2020

Yếu tố

Bình giải

Kết luận

Ngũ hành Mệnh của cha là Mộc, mẹ là Hoả, con là Thổ

Như vậy:

Ngũ hành của cha là Mộc Tương Khắc với Thổ của con, Trung bình

Ngũ hành của mẹ là Hoả Tương Sinh với Thổ của con, Rất tốt

5 /20 (tối đa 8/20)
Thiên can Thiên can của cha là Kỷ, mẹ là Giáp, con là Canh

Như vậy:

Thiên can của cha là Kỷ Bình Hòa với Canh của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Giáp Tương Xung với Canh của con, Trung bình

3/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Tỵ, mẹ là Tuất, con là Tí

Như vậy:

Địa chi của cha là Tỵ Tứ Tuyệt với Tí của con, Không tốt

Địa chi của mẹ là Tuất Bình Hòa với Tí của con, Tạm được

2/20 (tối đa 6/20)

Kết luận chung: Tổng điểm 10/20 tức chồng 1989 Kỷ Tỵ  vợ 1994 giáp tuất sinh con năm 2020 bình hòa. Nếu Chồng sinh năm 1989 vợ sinh năm 1994 có ý định sinh con năm 2020 nên tiến hành.

Chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm 2021

Yếu tố Bình giải Kết luận
Ngũ hành Mệnh của cha là Mộc, mẹ là Hoả, con là Thổ

Như vậy:

Ngũ hành của cha là Mộc Tương Khắc với Thổ của con, Trung bình

Ngũ hành của mẹ là Hoả Tương Sinh với Thổ của con, Rất tốt

5 /20 (tối đa 8/20)
Thiên can Thiên can của cha là Kỷ, mẹ là Giáp, con là Tân

Như vậy:

Thiên can của cha là Kỷ Bình Hòa với Tân của con, Tạm được

Thiên can của mẹ là Giáp Bình Hòa với Tân của con, Tạm được

4/20 (tối đa 6/20)
Địa chi Địa chi của cha là Tỵ, mẹ là Tuất, con là Sửu

Như vậy:

Địa chi của cha là Tỵ Tam Hợp với Sửu của con, Tốt

Địa chi của mẹ là Tuất Lục Hình với Sửu của con, Trung bìnht

4/20 (tối đa 6/20)

Kết luận chung: Tổng điểm 13/20 tức chồng 1989 Kỷ Tỵ  vợ 1994 giáp tuất sinh con năm 2020 là khá tốt. Vậy nên nếu Chồng sinh năm 1989 vợ sinh năm 1994 có ý định sinh con năm 2020 có thể tiến hành.

Vậy qua những đánh giá chi tiết trên, bạn đã biết chồng 1989 vợ 1994 sinh con năm nào? hay chồng kỷ tỵ vợ giáp tuẩt sinh con năm nào? Bạn chỉ nên sinh con ở những năm có điểm đánh giá  từ 10 trở lên thôi nhé!

Chúc hai bạn tìm được năm sinh con tốt nhất!

 

Leave a Reply